Információk Orvosoknak

Otthoni lélegeztetésről

A gépi lélegeztetés akkor válik szükségessé, mikor légzési elégtelenség áll fenn: a szövetek O2-ellátása, illetve a CO2 távozása a légzési elégtelenség miatt nem kielégítő, vagy ha a tüdőbetegség kezeléséhez, illetőleg a szabad légutak biztosításához szükséges.

Amennyiben a beteg állapota engedi, ez megtörténhet otthoni körülmények között is, biztosítva ezzel az életminőség javítását.

Az otthoni lélegeztetésnek több szintje van, amely a betegség súlyosságától függ. A beteg számára szükséges kezelésről minden esetben a szakorvos dönt.

A lélegeztetés szintjei a következők:

1. szint

A beteg elsősorban éjszaka, alvás közben szorul gépi lélegeztetésre, de a teljes napi légzéstámogatási igénye jellemzően nem haladja meg a 8 órát. A beteg önállóan életben tartó légzésre hosszabb távon képes, viszont gépi lélegeztetés nélkül napokon belül közepes fokú légzési elégtelenség, egészségkárosodás alakul ki.

Ebben az esetben többnyire nem-invazív, maszkos lélegeztetés elégséges lehet.

2. szint

A beteg az éjszakain túl, már nappal is gépi lélegeztetésre szorul, ami a napi 8 órát meghaladja, de nem éri el a 16 órát. A beteg önállóan életben tartó légzésre rövid ideig, csupán pár óráig képes, ezt meghaladóan a gépi lélegeztetés nélkül súlyos fokú légzési elégtelenség és egészségkárosodás alakul ki.

Ebben az esetben – a betegség súlyosságától függően – szükség lehet invazív vagy nem-invazív lélegeztetésre és köhögtetőgép használatára.

3. szint

A beteg folyamatos, 24 órás gépi lélegeztetésre szorul, és önálló életben tartó légzésre nem, vagy csak pár percen át képes. Míg az előző két szintnél a betegek maguk is tudják kezelni a lélegeztetőgépet, ez esetben nem képesek az önálló használatra, és a váladékkezelés sem megoldott önállóan.

Ebben az esetben invazív, esetleg nem-invazív maszkos vagy csutorás lélegeztetésre, továbbá köhögtetőgép és monitorok használatára lehet szükség.

Az otthonlélegeztetés kapcsán számos kérdés felmerülhet az érintettekben például a kezelés helyszínét illetően.

Vajon milyen érvek szólnak az otthoni és milyen érvek a kórházi ellátás mellett?

A beteg életminőségét nagyban javítja, ha otthon, a megszokott környezetében kerül sor a kezelésére. A kórházi környezet lélektelen és ijesztő lehet egyes emberek számára és depresszív érzéseket ébreszthet a gyógyulni kívánt személyben. A beteg elveszítheti otthon megszokott komfortérzetét, és nagyobb a fertőzés veszélye is. Amennyiben állapotának köszönhetően a beteg számára nem indokolt a hosszabb idejű kórházi tartózkodás, még a gépi lélegeztetés ellenére sem, a betegnek lehetősége van bekerülni az otthonlélegeztetési programba. Ebben az esetben az Alvásterápia Kft. által a beteg otthonában egy olyan „mini intenzív osztály” kerül berendezésre, amely eleget tesz minden technikai követelménynek. Már az, hogy a beteg a szerettei körében lehet, ez hozzásegítheti őt a minőségi életvitelhez. Azonban a családtagoknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy bizonyos feladatokat nekik maguknak kell vállalniuk a beteg személy helyett vagy éppen őérte.

A beteg állapotától függően betegellátási, gondozási feladatok várnak a hozzátartozóra/gondviselőre. Ilyen pl. alapvető tisztálkodás, étkeztetés, gyógyszerezési feladatok. Amennyiben a beteg ágyhoz kötött, állandó betegmegfigyelésre van szükség.

Mindezek mellett az otthoni környezetet megfelelő kialakítása is fontos:

  • lehetőség szerint 3 oldalról megközelíthető betegágy
  • elegendő hely biztosítása a gépek a számára
  • megfelelő infrastruktúra a gép folyamatos, zavartalan működéséhez, mint pl. elektromos hálózat, illetve életben tartó lélegeztetőgépeknél szünetmentes tápegység
  • megfelelő higiéniás környezet (tiszta, rendezett szoba, ágy, a lélegeztetőgépnek biztonságos, könnyen hozzáférhető hely biztosítása)

Amikor a beteg a kórházban van, a kezelő szakorvos felállítja a pontos diagnózist. Miután a beteg állapotát stabilizálták és a szakorvos úgy határozott, hogy nem szükséges állandó kórházi ott-tartózkodás, akkor lehetőség nyílhat az otthoni lélegeztetésre. Egy felülvizsgálat során a szakemberek megbizonyosodnak arról, hogy a beteg otthonában a személyi és tárgyi feltételek biztosíthatók-e. Amennyiben igen, a beteg bekerül az otthoni lélegeztetési programba. Ezután a szakorvos felkészíti a páciensét és annak hozzátartozóját a hazamenetelre úgy, hogy a kezelésre szoruló betegnek megfelelően beállítja a lélegeztetőgépet és annak használatára betanítja a hozzátartozót/gondviselőt. Mivel ezt a gépet az Alvásterápia Kft. biztosítja, ezzel egy időben a szerződéskötés folyamata is elindul. Miután minden sikeresen lezárult, a lélegeztetőgéppel együtt a beteg hazaengedhető.

Az otthonlélegeztetési programról, szolgáltatásainkról bővebben ide kattintva olvashat.

 

 

Ha felmerül az otthoni lélegeztetés lehetősége, keressen minket!

Segítünk annak megvalósításában!