Információk Hozzátartozóknak

Otthoni lélegeztetésről

A beteg életminőségét nagy mértékben javíthatja, ha otthon, a megszokott környezetben kerül sor a kezelésére.

A kórházi környezet lélektelen és ijesztő lehet egyes emberek számára és depresszív érzéseket ébreszthet a gyógyulni kívánó személyben. A beteg elveszítheti otthon megszokott komfortérzetét, és nagyobb a fertőzés veszélye is. Amennyiben nem indokolt a további kórházi tartózkodás, a páciens számára elérhető a gépi lélegeztetés otthoni folytatással. Ebben az esetben az Alvásterápia Kft. által a beteg otthonában egy olyan „mini intenzív osztály” kerül berendezésre, amely eleget tesz minden technikai követelménynek. Az orvos ezáltal folyamatos megfigyelés alatt tarthatja páciensét.

A programról

Otthoni lélegeztetési programba csak azok a betegek kerülhetnek be, akiknek orvosa elvégzi a terápiás beállításokat, vállalja a folyamatos beteggondozást a beteg otthonában és ambulánsan is, illetve ahol az egészségügyi intézmény rendelkezik külön intenzív osztállyal.

Miután ezek a feltételek teljesültek, az egészségügyi intézménynek finanszírozási szerződést kell kötnie a NEAK területileg illetékes igazgatóságával. Az otthoni lélegeztetés finanszírozását az 519/2013 (XII.30.) Korm. rendelet által módosított, 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet írja elő. A műszaki háttér biztosítása érdekében az egészségügyi intézmény szerződni hivatott az Alvásterápia Kft-vel, ugyanis ez a cég garantálja mindazon tárgyi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek a sikeres otthoni lélegeztetéshez. Az Alvásterápia Kft elérhetőségeit ide kattintva találja. Amennyiben az elérhetőségi adatok elküldésre kerültek, egészségügyi üzletfejlesztési menedzserünk 24 órán belül felveszi az intézménnyel/orvossal a kapcsolatot és a megbeszéltek alapján elkészül egy olyan személyre szabott szerződés, amely az együttműködés jogi hátteréül szolgál.

A program keretei arra is lehetőséget nyújtanak, hogy az egészségügyi intézmény betegeinek hozzátartozói megfelelő felkészítés után kellő magabiztossággal végezzék szeretteik otthoni gondozását.

Ezek a személyek részletes, egyénre szóló képzést (elméleti és gyakorlati oktatást) kapnak a lélegeztetőgép alapvető működéséről, a betegek ápolásáról, illetve az esetlegesen fellépő akut életveszélyt jelentő helyzetek elhárításáról.

A NEAK támogatási rendszerén kívül magánfinanszírozás keretében is igénybe vehető az otthoni lélegeztetés. Ebben az esetben szintén fontos a beteg egészségügyi háttere és az ellátást biztosító szakorvos személye. A tárgyi feltételeket az Alvásterápia Kft. biztosítja, viszont a költségvállaló nem az egészségügyi intézmény, hanem a beteg/hozzátartozó lesz.

A beteg feladatai

 

A beteg állapotától függően betegellátási, gondozási feladatok várnak a hozzátartozóra/gondviselőre. Ilyen pl. alapvető tisztálkodás, étkeztetés, gyógyszerezési feladatok. Amennyiben a beteg ágyhoz kötött, állandó betegmegfigyelés is szükséges.

Mindezek mellett az otthoni környezetet megfelelő kialakítása szintén elengedhetetlen:

  • lehetőség szerint 3 oldalról megközelíthető betegágy
  • elegendő hely biztosítása a gépek a számára
  • megfelelő infrastruktúra a gép folyamatos, zavartalan működéséhez, mint pl. elektromos hálózat, illetve életben tartó lélegeztetőgépeknél szünetmentes tápegység
  • megfelelő higiéniás környezet (tiszta, rendezetett szoba, ágy, a lélegeztetőgépnek biztonságos, könnyen hozzáférhető hely biztosítása)

Ha felmerül az otthoni lélegeztetés lehetősége, keressen minket!

Segítünk annak megvalósításában!